Jak ochránit nárok na odpočet DPH před správcem daně aneb i „sprostý podezřelý“ má svá práva.

Jak se bránit proti nepřiměřeným pokutám u EET.


UKÁZKA ONLINE SEMINÁŘE

OBSAH ONLINE SEMINÁŘE

1. část

Právní trestní v oblasti EET

 1. Právní úprava
 2. Přestupky u EET
 3. Opatření k vynucení náprav
 4. Kontrola a kontrolní postupy
 5. Formy trestání
 6. Přestupky
 7. Materiální stránka přestupku
 8. Výše pokuty
 9. Zproštění odpovědnosti
 10. Žaloba proti pokutě

2. část

Jak ochránit nárok na odpočet DPH

- 1. díl

 1. Nárok na opočet DPH
 2. Princip neutrality
 3. Odepření nároku na odpočet
 4. Kontrola nároku na odpočet
 5. Hmotněprávní a formální podmínky nároku na odpočet
 6. Důkazní břemeno plátce DPH
 7. Rozložení důkazního břemene
 8. Přesun důkazního břemene
 9. Unesení důkazního břemene
 10. Účast na odvodu DPH
 11. Podvod na DPH

3. část

Jak ochránit nárok na odpočet DPH

- 2. díl

 1. Podvod na DPH
 2. Judikatura SDEU
 3. Aktuální judikatura NSS
 4. Příklady potřebných opatření
 5. Účast na podvodu - prokazování plnění
 6. Rozdělení důkazního břemene
 7. Zneužití práva
 8. Zajišťovací příkaz
 9. Podstatná judikaura
 10. Subsidiarita zajištění daně
 11. Postup po vydání zajišťovacích příkazů
 12. Test proporcionality
 13. Předběžné opatření
 14. Daňové exekuce
 15. Daňová exekuce - obrana
 16. Žaloba proti exekučního příkazu
 17. Ručení za neodvedenou daň
 18. Úskalí ručen i za neodvedenou daň
 19. Přiměřenost a proporcionalita zajišťovacích příkazů

CO ZÍSKÁTE


MATERIÁLY

Správní trestání v oblasti EET - 21 slidů prezentace

Jak ochránit nárok na odpočet DPH - 96 slidů prezentace

BONUS Z ÚČETNÍHO PORTÁLU

Získáte veškeré materiály z Účetního Portálu k problematice elektronické evidenci tržeb.